Make your own free website on Tripod.com

I'm here!...Di sinilah saya mengkhususkan bidang saya,Perakaunan.
Kursus yang berkaitan hal-ehwal kewangan. Skop bidang kerjanya
adalah meluas, diantaranya dalam sektor perakaunan,perniagaan,
pengauditan, percukaian, pengurusan dan lain-lain lagi.
Kini saya berada di tahun akhir, Insya Allah...


Insya Allah setelah saya grad nanti pada tahun 2000 saya secara
automatik menjadi salah seorang ahli MIA (Malaysian Institute of Accountants)

[home] [my profile] [interest] [Sembang sat...] [secret]