Make your own free website on Tripod.com

Objektif LPPKN


Objektif Umum LPPKN ialah untuk merancang dan menyelaraskan program
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bagi mengawasi aliran dan perubahan
penduduk serta menggalakkan pengukuhan institusi keluarga.

Objektif Khusus LPPKN ialah :