Make your own free website on Tripod.com
halaman 4
PANTUN DAGANG


Sungguh indah warna berkilat,
Merak menggigil dipinggir huma;
Bermusim sudah hamba merantau,
Mencari bekal hidup bersama.

Kajang tuan kajag berlipat,
Kajang hamba mengkuang layu;
Dagang tuan dagang bertempat,
Dagang hamba terbuang lalu.

Kuini terletak didalam dulang,
Dulang perak segaknya rupa;
Kini hamba kembali pulang,
Dengan harapan dapat berjumpa.