i>

Penganjur Kolej Kediaman Kelima Universiti Malaya.

CADANGAN PENGANJUR BERSAMA :-
a. Kementerian Kesihatan Malaysia
b. Tabung Darah Negara
c. Hospital Universiti
d. Hospital Kuala Lumpur
e. Persatuan Pemuda 4B
f. Pihak Akhbar
g. Pihak Radio dan Televisyen
h. Sektor Swasta
i. Persatuan Rakan Muda.
j.Persatuan UMNO, MCA dan MIC.
k.Hospital-hospital di setiap negeri terlibat.
l.Sekolah-sekolah di setiap negeri terlibat.