Make your own free website on Tripod.com
Beberapa langkah harus diambil untuk mengatasi atau mengawal masalah ini. Langkah pertama yang harus diambil ialah mengadakan seminar-seminar kesedaran untuk orang ramai tentang masalah kepupusan dan kesannya kepada orang ramai. Kanak-kanak harus diajar di sekolah dan juga di rumah supaya menghargai alam sekitar dan flora serta fauna.
Langkah seterusnya ialah mengadakan lebih banyak hutan-hutan simpan seperti Taman Negara Pahang dan Taman Alam di Kuala Selangor, Selangor untuk memelihara dan memulihara habitat semulajadi flora dan fauna.

Kerajaan juga harus memainkan peranan dalam mengatasi masalah ini. Pemburu-pemburu haram harus dikenakan hukuman yang lebih berat supaya menjadi pengajaran kepada orang ramai.

Pihak NGO pula harus memainkan peranan mereka dengan lebih efektif seperti mengadakan seminar-seminar, bengkel dan sebagainya kepada orang ramai. Mereka juga boleh memberi idea atau cadangan kepada untuk mengatasi masalah ini.
Jika semua pihak bekerjasama, sudah tentu masalah kepupusan ini dapat diatasi. [TMNet]
[jaring]
[iq.com]
[h6]