PENDIDIKAN MATEMATIK

PENGENALAN

Pendidikan adalah amat penting dalam pembangunan tamadun manusia. Ia juga merupakan satu persiapan bagi kehidupan dunia dan akhirat. Kesejahteraan bangsa dan masa depan negara banyak bergantung kepada keupayaan sistem pendidikan melahirkan pelajar yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia dan bertanggungjawab terhadap Pencipta, diri sendiri dan masyarakat. Namun demikian, jika kita menyingkap tabir peradaban moden, maka kita akan merasa gamang dengan rekod kejayaan yang dicapai oleh manusia sekular dengan mewujudkan sistem pendidikan yang mengetepikan pandangan semesta agama, seolah-olah Tuhan tidak berperanan dalam duniawi.kita juga akan merasa gamang dengan kejayaan sistem pendidikan kedunian dalam membawa peradaban moden ke jurang keruntuhan.


FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA

PROFESIONALISME PERGURUAN

KURIKULUM MATEMATIK

PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN MATEMATIK

KOMPUTER DALAM PENDIDIKAN