Lain-lain

Sekalung Penghargaan

Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada tuan pensyarah iaitu En. Zahari Hamidon
di atas bimbingan dan tunjuk ajar yang telah diberikan kepada saya di dalam mata pelajaran ini. Semoga ilmu yang diperolehi ini akan dapat memberi manfaat bukan sahaja kepada saya, bahkan juga kepada orang lain. Dan semoga segala usaha ini akan mendapat keredhaan Allah SWT.

Sign My Guestbook Guestbook by GuestWorld View My Guestbook

Lain-lain laman web

[Laman Ceria] [Biodata] [Imej Grafik]
[Lagu Pilihan] [Tazkirah]